V roce 2018 bylo na SPF spuštěno schéma podezřelých prodejů pozemků

Na Slovenském pozemkovém fondu (SPF) mělo od roku 2018 fungovat schéma podezřelých prodejů pozemků z majetku fondu. V té době instituci vedla Adriana Šklíbová, dnes obviněná z trestných činů založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny, přijímání úplatku, podplácení a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Na tiskové konferenci ve středu tato podezření prezentoval současný generální ředitel SPF Ján Marosz.

V roce 2018 bylo podle něj na fondu spuštěno zvláštní schéma převodu pozemků z vlastnictví státu do soukromých rukou na zakládání ovocných sadů. Schéma mělo fungovat vždy podle stejného scénáře. Na začátku byl předložen záměr založit ovocný sad na předem vytipovaných pozemcích ve vlastnictví pozemkového fondu.

Krátce po předložení žádosti SPF podle Marosze stanovil mimořádně nízkou prodejní cenu, expresně připravil smlouvu a převedl pozemky na žadatele. V těchto případech celý proces od podání žádosti do podpisu smlouvy netrval ani tři měsíce navzdory tomu, že běžní žadatelé čekali na vyjádření z fondu ne měsíce, ale roky, upozornil Marosz. Společnými znaky takto prodaných pozemků bylo, že hraničí se zastavěným územím obce a dodnes na nich žádné ovocné sady neexistují.

V roce 2020 pracovníci SPF zkontrolovali 47 smluv o prodeji pozemků na založení ovocných sadů. Z nich bylo založeno pouze 19 sadů, 25 nebylo založeno vůbec a dva byly založeny pouze částečně. „V letošním roce probíhá opětovná kontrola naplnění těchto smluv,“ poznamenal.

„Na základě našich zjištění jsme přesvědčeni, že v těchto případech došlo k podvodným převodům státních pozemků za podezřele nízké ceny. Z toho důvodu každý takový případ předáváme orgánům činným v trestním řízení a zároveň děláme právní kroky k získání těchto pozemků zpět do vlastnictví státu z důvodu nenaplnění předmětu smlouvy ze strany nabyvatele pozemků,“ zdůraznil současný šéf SPF.

Jedním z případů prodeje lukrativních pozemků odůvodněný založením ořechového sadu měl být převod pozemků ve Vrbově. Cílem předloženého projektu bylo pěstování ořechů pro vlastní potřebu na výměře více než 13 hektarů (ha). Už zde je podle Marosze zjevná absurdnost celého záměru, protože u 75 stromů na ha by žadatel pěstoval ořechy pro vlastní potřebu na 1000 stromech.

SPF podle Marosze stanovil cenu na 0,4643 eura za metr čtvereční, přestože průměrná cena byla v té době v dané lokalitě podle cenové mapy jedno euro. Pozemky, jejichž tržní hodnota byla v té době 2 miliony eur, tak SPF prodal za 62.000 eur, vyčíslil Marosz. Navíc, do kupní smlouvy „zapomněl“ vložit jakékoli ustanovení, které by zajišťovalo právo SPF na navrácení pozemku v případě, pokud kupující nedodrží důvod uzavření smlouvy.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram